[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Bá Ngư Quyển; thành phố Phủ Thuận; Tân Tân (2); nhóm học Pháp tại Tân Tân; nhóm học Pháp các học viên cao tuổi tại Tân Tân; huyện Tụ Nham, thành phố An Sơn; An Sơn (8); thành phố Đan Đông; Phụ Tân; thành phố Đại Thạch Kiều, thuộc thành phố Doanh Khẩu; thành phố Doanh Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379103.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share