[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Khu Hán Tân, thành phố An Khang (3); thành phố Hán Trung (3); huyện Thành Cố, thành phố Hán Trung; nhóm học Pháp huyện Ninh Cường, thành phố Hán Trung; Lễ Tuyền; nhóm học Pháp thành phố Hán Trung; huyện Dương, thành phố Hán Trung; huyện Phù Phong, thành phố Bảo Kê; Thiểm Tây (3); thành phố Du Lâm (2); đường Khương Đàm, thành phố Bảo Kê; thành phố Hàm Dương; huyện Mễ Chi, thành phố Du Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379109.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share