[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

An Huy; Hợp Phì; Vu Hồ; Hoài Nam; Lâm Tuyền; Túc Châu; Đồng Lăng; Phụ Dương; An Khánh; Lư Giang, Sào Hồ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/%E5%AE%89%E5%BE%BD%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BC%9F%E5%AD%90%E6%81%AD%E7%A5%9D%E5%B8%88%E5%B0%8A%E6%96%B0%E5%B9%B4%E5%A5%BD-22%E6%9D%A1–379071.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share