[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Yên Đài; Tri Bác; Thạch Đảo, Uy Hải; Hải Dương, Yên Đài; Chu Thôn, Tri Bác; Liêu Thành; Thái An; Lai Châu, Yên Đài; Hải Dương, Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài; Tảo Trang; Bồng Lai, Yên Đài; Lâm Tri, Tri Bác; Tri Xuyên, Tri Bác; Long Khẩu, Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BC%9F%E5%AD%90%E6%81%AD%E7%A5%9D%E5%B8%88%E5%B0%8A%E6%96%B0%E5%B9%B4%E5%A5%BD-29%E6%9D%A1–379073.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share