[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nam Kinh; Hoài An; Liên Vân Cảng; Lục Hợp, Nam Kinh; Vô Tích; Thường Châu; Giang Bắc; Tần Hoài, Sùng Xuyên, Nam Thông; Diêm Thành; Dương Châu; Tô Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BC%9F%E5%AD%90%E6%81%AD%E7%A5%9D%E5%B8%88%E5%B0%8A%E6%96%B0%E5%B9%B4%E5%A5%BD-25%E6%9D%A1–379085.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share