Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 10-11-2018] Sau khi đọc bài “Tiêu trừ giãn cách giữa các học viên,” tôi nhận ra rằng chỉ trích sau lưng các đồng tu là không đúng. Dù tôi không phải là người khởi xướng việc chỉ trích, nhưng những đánh giá tiêu cực của tôi đối với các học viên khác đã tạo nên gián cách vô hình giữa chúng tôi.

Gần đây, tôi tình cờ nghe được ít nhất ba học viên khác đang bàn luận về học viên Jin. Họ nói cô ấy không tu luyện tốt như thế nào. Tôi cũng tham gia và kể ra những gì tôi nghĩ Jin đã làm sai, và những chấp trước tôi thấy ở cô ấy. Thật ra thì tôi đang phàn nàn sau lưng cô ấy. Thay vì làm vậy, tôi nên thiện ý chỉ ra cho cô ấy những vấn đề này. Tôi đã từng nghĩ đến việc gặp Jin và chia sẻ những vấn đề đó với cô ấy nhưng tôi luôn bỏ dở giữa chừng.

Đây không phải là lần duy nhất những việc như thế này xảy ra. Tôi nhớ rằng gần đây tôi có nghe các học viên khác bàn luận về một học viên mà tôi từng phàn nàn. Sau khi tham gia vào và đưa thêm các ý kiến tiêu cực sau lưng người học viên đó, tôi nhận ra như thế là không tốt và vô ích.

Ở một phương diện nào đó, có thể Jin tu chưa tốt, nhưng cô ấy vẫn là đệ tử Đại Pháp và cô ấy không cố ý làm sai. Có lẽ cô ấy không nhìn ra được thiếu sót của mình hoặc bế tắc trong việc tìm cách thay đổi. Cô cần sự trợ giúp từ người khác chứ không phải là những lời chỉ trích. Khi mọi người chỉ trích một đồng tu, kỳ thực chính là đang gia tăng khổ nạn cho họ; kết quả là hành vi của họ không thay đổi và thậm chí còn có thể tệ hơn.

Tôi không nên đối xử với bất cứ học viên nào giống như vậy. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy và thú nhận về những suy nghĩ không tốt của tôi đối với cô ấy trước đây.

Chúng ta phải luôn nhìn nhiều hơn vào các mặt tốt của người khác. Chúng ta sẽ không đề cao được khi bị chỉ trích. Chỉ khi cảm nhận được thiện tâm của các học viên và từ bi của Sư phụ, đồng thời học Pháp tốt mới có thể giúp một học viên tu tốt chính mình.

Người nào mà chỉ trích chấp trước của các học viên khác, kỳ thực đó lại là vấn đề của chính người đó.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376869.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/25/173384.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share