Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-9-2018] Từ khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999 đến nay, các đệ tử Đại Pháp vẫn liên tục bị bắt giữ phi pháp, bị đưa vào tù hoặc các trại lao động cưỡng bức. Tôi cũng đã từng bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức, và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Tôi luôn cho rằng những nơi đó là sào huyệt bức hại đệ tử Đại Pháp, là hang ổ của tà ác. Do đó, trong tâm vô hình trung đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, thậm chí vừa nghe tới đã thấy sợ. Tuy nhiên, trong hai năm bị án oan ở trong tù gần đây, thông qua việc hành xử chiểu theo lời giảng của Sư phụ, tôi đã hoàn toàn thay đổi quan niệm, đề cao nhận thức, và trừ bỏ được tâm sợ hãi. Tôi đã hiểu rằng, mặc dù đó là những nơi của tà ác, chỉ cần chúng ta chân chính hướng nội và thực tu thì vẫn có thể siêu thoát xuất lai, cũng khiến chúng ta không tiêu cực thừa nhận chúng.

Trong hoàn cảnh ngục tù tà ác này, nếu không phóng hạ tự ngã, thì sẽ bị trôi dạt theo thủy triều, không tiến được thì sẽ bị thoái lùi. Nếu có thể phóng hạ tự ngã, hướng nội tìm vô điều kiện chiểu theo Pháp của Sư phụ, thì nhất định có thể vượt qua được tự ngã, đề cao cảnh giới tư tưởng, biến chuyện xấu thành cơ hội tốt để thăng hoa tâm tính, và có thể đạt được trạng thái như Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển
Bại vật diệt” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Chuyển quan niệm
Cái xấu diệt” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải biết vận dụng Pháp bảo mà Sư phụ cấp cho chúng ta, đó là hướng nội tìm vô điều kiện. Làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy đây là một cảnh tượng đẹp đẽ.

Kỳ thực, lần đầu tiên bị bắt giữ, tôi còn chưa biết thế nào là hướng nội tìm. Do bị căng thẳng và tâm sợ hãi ước chế, nên tâm bảo hộ bản thân của tôi đã biểu hiện ra rất mạnh mẽ. Tôi luôn tìm cách né tránh và không dám đối mặt với các vấn đề, chứ chưa nói đến việc hướng nội tìm. Lúc đó, tôi đang bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam. Khi tôi cố gắng đột phá lệnh cấm luyện công, Sư phụ đã chỉ cho tôi cách làm thế nào trừ bỏ tâm sợ hãi.

Tôi nhớ lần đầu luyện công trong trại tạm giam, trong lúc đang đứng luyện bài công pháp thứ hai, quản giáo đột nhiên gọi tôi. Do lúc đó tôi chưa chuẩn bị tư tưởng, nên tiếng gọi khiến tôi sợ hãi đến mức tim đập thình thình, tôi đành miễn cưỡng lên giường. Sau khi vững tâm lại, tôi hướng nội tìm, nhưng trong tâm vẫn cảm thấy tức giận. Lúc này, Sư phụ giúp tôi nhớ đến Pháp, tôi liền nhận ra rằng sự việc này là để giúp tôi nhìn ra tâm sợ hãi của bản thân.

Từ đó về sau, mỗi khi gặp vấn đề, tôi đều có thể đứng tại cơ điểm mà tìm xem trong tư tưởng và nội tâm phản ánh ra những điều gì, sau đó hướng nội tìm, quy chính bản thân chiểu theo Pháp.

Từ sau khi Sư phụ giúp tôi minh bạch được thế nào là hướng nội tìm, việc luyện công của tôi thực sự không còn bị can nhiễu nữa. Tôi đã dám đường đường chính chính luyện công. Thỉnh thoảng, tôi vẫn phát xuất ra một chút niệm đầu sợ hãi, nhưng tôi đã chủ động khắc chế và bài xích chúng. Tôi cảm giác được chúng đã yếu đi rất nhiều.

Sau đó, tôi bị chuyển tới một nhà tù. Tôi đã vận dụng việc hướng nội tìm để đối diện với các ma sát về tâm tính và can nhiễu ở mọi phương diện. Tôi tìm ra các vật chất xấu trong tư tưởng và trong tâm, dùng Pháp quy chính bản thân. Tôi đã trừ bỏ được tâm sợ hãi và sự trói buộc của các loại quan niệm hậu thiên, thực sự khiến tư tưởng và tâm trí thoát khỏi sự trói buộc của cựu thế lực.

Tôi cũng đã thấy được toàn bộ cơ chế hoạt động của Trung Cộng với văn hóa đảng của nó. Giống như Sư phụ giảng:

“Như thế đảng mới có thể tùy ý nhồi nhét bịa đặt vào
Mục đích rõ là một hệ thống rất tinh vi” (Văn minh Trung Hoa là gì, Hồng Ngâm III)

Kỳ thực, toàn bộ cách thức quản lý của chúng chính là lợi dụng chấp trước của bạn vào mọi thứ, tăng cường nỗi sợ của bạn, huấn luyện bạn thành công cụ được kiểm soát bởi sự sợ hãi. Tôi đã chiểu theo Pháp của Sư phụ để phá giải điều này. Sư phụ giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Kết quả là tôi thực sự đã có thể làm được mọi thứ. Từ trải nghiệm này, tôi đã thể ngộ được:

“Niệm nhất chính — Ác tựu khoa” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Niệm được chính — Ác sẽ gục” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tôi cũng đã lĩnh ngộ được tâm cảnh:

“Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Quang minh hiển” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Chuyển quan niệm

Cái xấu diệt

Hiển quang minh” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Tu luyện của chúng ta đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, Sư phụ đang chờ đợi các đệ tử Đại Pháp chuyển biến quan niệm. Sư phụ giảng:

“Cải biến quan niệm là khó khăn hơn, và cũng là trọng yếu hơn” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi hy vọng các đồng tu có thể vận dụng Pháp bảo hướng nội tìm mà Sư phụ cấp cho chúng ta, mau chóng chuyển biến quan niệm, đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn, nhất định chúng ta sẽ có thể tìm được chân ngã và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/5/373369.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172929.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share