[MINH HUỆ 20-7-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 12 thành phố hoặc huyện thị tại 9 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có 5 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong trại tạm giam, và ít nhất 22 học viên bị bắt giữ phi pháp.

1215b84433d418dc94ab72507a500980.jpg

1. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị bắt

2. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Cát Lâm] Ông Phan Ngọc Phong bị tạm giam trong 15 ngày

3. [Huyện Tuy Trung, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Vĩnh Hoa bị bắt

4. [Thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Tố Thanh bị giam cầm

5. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Mã Ái Hoa và bà Mã Quế Lan bị tạm giam

6. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Ba người trong gia đình ông Vu Hải Ba bị tạm giam

7. [Huyện Kim Trại, tỉnh An Huy] Bà Trịnh Chí Hà và bà Trịnh Chí Đông bị xét xử

8. [Huyện Thông Đạo, tỉnh Hồ Nam] Bốn học viên bị bắt giữ

9. [Thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Á Liên bị kết án ba năm tù

10. [Huyện Hải Phong, tỉnh Quảng Đông] Bà Phan Chí Hảo và ông Trần Tùng Thanh bị tạm giam

11. [Thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây] Bà Lý Cẩm Hà và ông Liệu Đại Vũ bị bắt

12. [Thành phố Trùng Khánh] Bà Cao Anh bị bắt

13. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Lý Á bị bắt

1. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Tám học viên bị bắt

Mới đây, tám cư dân ở thị trấn Pháp Đặc gồm bà Lý Phượng Quyên, ông Từ Văn Ngọc, bà Mai Diễm Lệ, bà Lý Phượng Linh, ông Tôn Đông Vĩ, bà Quan Thục Cần, ông Trịnh Hải Vinh, và ông Lý Bính Khố đã bị các cảnh sát ở đồn công an địa phương bắt giữ vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2018.

2. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Cát Lâm] Ông Phan Ngọc Phong bị tạm giam trong 15 ngày

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, nhiều công an mặc thường phục đã bắt ông Phan Ngọc Phong, khi ông đang nói chuyện với nhiều người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đưa ông về Phòng Công an Quận Bắc Tháp trước khi chuyển ông tới Trại giam Thành phố Triều Dương và giam giữ ông trong 15 ngày.

Các bên tham gia bức hại ông Phan:

Phòng Công an Quận Bắc Tháp:

Tống Đức Lâm (宋德林), Chính uỷ: +86-421-2615315, +86-421-2631012, +86-13904216039

Quan Lợi Toàn (关利全), Phó Cục trưởng: +86-421-2622649, +86-421-2628095, +86-3704917939

Lý Vũ Quân (李武军), Phó Cục trưởng: +86-421-2614690, +86-421-2965985, +86-3942182801

3. [Huyện Tuy Trung, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Vĩnh Hoa bị bắt

Các sỹ quan Đội An ninh Nội địa Huyện Tuy Trung đã xông vào nhà ông Lý Vĩnh Hoa và bắt ông vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại ông Lý:

Tào Hải Anh (曹海英), Chủ toạ, Toà án Huyện Tuy Trung: +86-429-6779999, +86-13898991999

Vương Á Âu (王亚欧), Phó Chánh án, Phụ trách Đàn áp Pháp Luân Công: +86-429-6779777, +86-13904292558, +86-429-6133299

Lưu Hải Bân (刘海彬), Viện trưởng Viện Kiểm sát Huyện Tuy Trung: +86-429-6127001, +86-13804295477

4. [Thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Tố Thanh bị giam cầm

Gần đây, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Lý Thành Lâm, cùng với nhiều công an khác đã bắt bà Lan Tố Thanh khi bà đang đi thăm chị gái vào ngày 13 tháng 7 năm 2018. Hiện bà Lan đang bị giam tại trại tạm giam Liêu Dương và gia đình không được phép vào thăm. Trước đó, bà còn bị bức hại đến mức cắt cụt mất bàn chân.

5. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Mã Ái Hoa và bà Mã Quế Lan bị tạm giam

Ngày 4 tháng 7 năm 2018, các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Châu Giang Đảo đã bắt bà Mã Ái Hoa, khoảng 50 tuổi, và bà Mã Quế Lan, khoảng 60 tuổi, ở quận Hải Cảng, khi họ đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát còn tịch thu điện thoại của bà Mã Ái Hoa. Sau đó, vào ngày 5 tháng 7, cả hai bà đều bị đưa đến trại tạm giam Tần Hoàng Đảo và bị giam trong 15 ngày.

Các bên tham gia bức hại hai nữ học viên:

Dương Chí Quân (杨志军), Trưởng Đồn Cảnh sát Châu Giang Đảo: +86-335-8502997, +86-335-8361866, +86-13903330965

Lưu Chí Tường (刘志翔), Đồn Phó : +86-13903336777, +86-15076028333, +86-18630358885

6. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Ba người trong gia đình ông Vu Hải Ba bị tạm giam

Bà Trịnh Toàn Hoa bị các cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Lai Tây và Đồn Cảnh sát Thuỷ Tập bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2018.

Chồng bà Trịnh là ông Vu Hải Ba, cũng bị các cán bộ Phòng Cảnh sát Lai Tây bắt giữ vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018. Hiện ông đang bị giam tại trại tạm giam Lai Tây.

Con gái bà Trịnh, cô Lương Diễm Ni cũng bị các cảnh sát Phòng Cảnh sát Lai Tây bắt giữ vào sáng ngày 20 tháng 7 năm 2018 và bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông.

7. [Huyện Kim Trại, tỉnh An Huy] Bà Trịnh Chí Hà và bà Trịnh Chí Đông bị xét xử

Bà Trịnh Chí Hà và em gái là bà Trịnh Chí Đông bị bắt chỉ vì đức tin của mình. Sau đó, bà Trịnh Chí Hà được bảo lãnh tại ngoại, còn em gái bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Lục An trong bảy tháng. Toà án Huyện Kim Trại đã đưa hai nữ học viên ra xét xử vào chiều ngày 12 tháng 6 năm 2018.

8. [Huyện Thông Đạo, tỉnh Hồ Nam] Bốn học viên bị bắt

Các sỹ quan ở Đội An ninh Nội địa Huyện Thông Đạo và đội cảnh sát đặc nhiệm đã bắt bà Lý Tiểu Lan, bà Tả Lệ Quân, bà Ngũ Tiên Hoa, và bà Đào Song Liên tại nhà bà Lý vào ngày 2 tháng 7 năm 2018. Các sỹ quan này đã lục soát nhà và tịch thu tấm ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính, và một máy in. Bà Tả, bà Ngũ và bà Đào đã được trả tự do. Còn bà Lý được thả ra sau khi bị giam tại trại tạm giam huyện trong 14 ngày.

9. [Thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Á Liên bị kết án ba năm tù

Bà Lý Á Liên, bà Lương Chí Thường và một học viên khác bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2017, khi họ đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, họ bị đưa đến trại tạm giam Quận Đoan Châu. Bà Lý bị kết án ba năm tù vào tháng 5 năm 2018, và chuyển đến Nhà tù Nữ Quảng Châu.

10. [Huyện Hải Phong, tỉnh Quảng Đông] Bà Phan Chí Hảo và ông Trần Tùng Thanh bị tạm giam

Ngày 15 tháng 7 năm 2018, các sỹ quan ở Phòng An ninh Nội địa Thành phố Sán Vĩ, Đội An ninh Nội địa Huyện Hải Phong, và Đồn Công an Thị trấn Thành Đông bắt bà Phan Chí Hảo. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, và nhiều tài sản cá nhân khác của bà Phan. Bà bị giam giữ trong 15 ngày.

Ông Trần Tùng Thanh bị bắt ngày 16 tháng 7 năm 2018. Nhà ông bị lục soát và ông bị giam tại trại tạm giam Huyện Hải Phong.

11. [Thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây] Bà Lý Cẩm Hà và ông Liệu Đại Vũ bị bắt

Bà Lý Cẩm Hà bị bắt vào ngày 31 tháng 5 năm 2018. Bà đã bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thành phố Khâm Châu.

Ông Liệu Đại Vũ đi cùng chồng bà Lý tới Đội An ninh Nội địa Quận Khâm Bắc để yêu cầu được gặp bà Lý vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2018. Phó Phòng 610 Thành phố Khâm Châu là Phùng Tiêu Quang đã bắt giữ và thẩm vấn từng người một. Chiều hôm đó, chồng bà Lý được thả nhưng hiện tại không ai biết ông Liệu đang ở đâu.

Các bên tham gia bức hại họ:

Lục Hải Quỳnh (陆海琼), Phó Phòng 610 Thành phố Khâm Châu: +86-13977730600

Phùng Tiêu Quang (林其良), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Khâm Bắc: +86-13517776709

12. [Thành phố Trùng Khánh] Bà Cao Anh bị bắt

Ngày 15 tháng 7 năm 2018, bà Cao Anh ở quận Lương Bình bị cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Thất Tinh Cương bắt chỉ vì bà đang nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại thôn Du Kiến, quận Du Trung.

13. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Lý Á bị bắt

Bà Lý Á ở huyện Hoa Đường bị bắt và đưa đến phòng công an vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, trong lúc bà đang nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/20/371247.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171384.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share