Gửi Pháp hội Châu Á năm 2018

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Á, chào tất cả!

Cứu độ cuối cùng nhất định là lúc đạo đức nhân loại băng hoại. Ác nhiều hơn Thiện, áp lực của bức hại, ảnh hưởng thâm sâu của lừa dối sẽ mang đến khó khăn cho cứu người, nhưng đa số mọi người [chư vị] làm được rất tốt. Kỳ thực [nếu] không có khó khăn [thì] đã không cần đến người tu luyện Đại Pháp tới cứu, không có khó khăn thì đương nhiên không triển hiện ra uy đức của đồ đệ Đại Pháp. [Ai] được cứu đều sẽ thành chúng sinh tương lai của chư vị. Chư vị là hy vọng của chúng sinh! Chư vị cũng là tương lai!

Sư phụ: Lý Hồng Chí
14 tháng Mười, 2018


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/10/14/375618.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172853.html
Dịch ngày: 16-10-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.