Gửi Pháp hội Châu Âu [2018]

Gửi các đệ tử Đại Pháp châu Âu: Chào tất cả!

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu. Các đệ tử Đại Pháp Châu Âu cần làm tốt các việc của chư vị, ấy là trách nhiệm của chư vị, cũng là uy đức và vinh diệu của chư vị.

Lý Hồng Chí
29 tháng Chín, 2018


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/29/375135.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172659.html
Dịch ngày: 30-9-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.