Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017]

Chào các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Âu tại Paris!

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta, trách nhiệm trọng đại, chỉ có tu luyện tốt tự mình mới có thể làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Pháp hội là cơ hội tốt mà chư vị thúc đẩy nhau đề cao, mong chư vị đều có thu hoạch, tu được tốt hơn nữa!

Sư phụ chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
New York, tháng Chín, 2017


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2017/10/1/354343.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/1/165687.html
Dịch ngày: 13-10-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.