Gửi Pháp hội tại Nhật Bản [2017]

致日本法会

Trí Nhật Bản Pháp hội

Gửi Pháp hội tại Nhật Bản [2017]

日本大法弟子和参加法会的学员,大家好。:

Nhật Bản Đại Pháp đệ tử hoà tham gia Pháp hội đích học viên, đại gia hảo.:

Chào các đệ tử Đại Pháp Nhật Bản và các học viên tham dự Pháp Hội:

大法弟子是未来的希望,大法弟子肩负着救众生的历史责任。为了完成好这重大使命,大法弟子一定要学好法,只有修好自己的同时才能做好、完成好这一切。大法是宇宙的法,所以大法弟子是神圣的称号。在救众生,证实大法中圆满自己吧!

Đại Pháp đệ tử thị vị lai đích hy vọng, Đại Pháp đệ tử kiên phụ trước cứu chúng sinh đích lịch sử trách nhiệm. Vi liễu hoàn thành hảo giá trọng đại sứ mệnh, Đại Pháp đệ tử nhất định yếu học hảo Pháp, chỉ hữu tu hảo tự kỷ đích đồng thời tài năng tố hảo, hoàn thành hảo giá nhất thiết. Đại Pháp thị vũ trụ đích Pháp, sở dĩ Đại Pháp đệ tử thị thần thánh đích xưng hiệu. Tại cứu chúng sinh, chứng thực Đại Pháp trung viên mãn tự kỷ ba!

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của tương lai. Đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm lịch sử cứu chúng sinh. Để hoàn thành sứ mệnh trọng đại ấy, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp cho tốt; chỉ [những ai] tu tốt chính mình thì mới đồng thời thực hiện được tốt, hoàn thành mọi thứ đều tốt. Đại Pháp là Pháp vũ trụ, do đó ‘đệ tử Đại Pháp’ là danh hiệu thần thánh. Khi cứu chúng sinh và chứng thực Pháp hãy viên mãn chính mình!

祝你们的法会圆满成功!

Chúc nhĩ môn đích Pháp hội viên mãn thành công!

Chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!

李洪志
二零一七年九月二日

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất thất niên cửu nguyệt nhị nhật

Lý Hồng Chí
2 tháng Chín, 2017


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/353208.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/3/165281.html
Dịch ngày: 7-9-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.