Gửi Pháp hội tại Nhật Bản [2017]

Chào các đệ tử Đại Pháp Nhật Bản và các học viên tham dự Pháp Hội:

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của tương lai. Đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm lịch sử cứu chúng sinh. Để hoàn thành sứ mệnh trọng đại ấy, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp cho tốt; chỉ [những ai] tu tốt chính mình thì mới đồng thời thực hiện được tốt, hoàn thành mọi thứ đều tốt. Đại Pháp là Pháp vũ trụ, do đó ‘đệ tử Đại Pháp’ là danh hiệu thần thánh. Khi cứu chúng sinh và chứng thực Pháp hãy viên mãn chính mình!

Chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
2 tháng Chín, 2017


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/353208.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/3/165281.html
Dịch ngày: 7-9-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.